شرکت بهمبر

شرکت ساختمانی بهمبر (سهامی خاص) در سال 1359 تاسیس شده است. فعالیت اصلی این شرکت در حوضه ساخت سازه های دریایی بوده که در کنار آن در زمینه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های دیگر نیز فعالیت دارد با توجه به گستردگی پروژه ها و تنوع فعالیتها، جمعتی در حدود 500 نفر در دپارتمان ها و گروههای مختلف با این شرکت همکاری مستقیم و غیر مستقیم داشته که هسته اصلی آن دپارتمان مهندسی می باشد. عمده پروژه های احداث شده در سواحل جنوب کشور واقع میباشند که با توجه به شرایط اقلیمی مستلزم امکانات اجرایی ویژه، دانش و تجربه کافیست. از افتخارات شرکت بهمبر اجرای 58 پروژه بندرگاهی در همین شرایط با بهره گیری از ظرفیتها و نیروهای متخصص داخلی می باشد.